Entités juridiques

Informations sur les entités juridiques de Bell

Nom de l'entité juridique
Jméno firmy

Bell Textron Prague, A.S.

Adresse d'immatriculation
Sídlo společnosti
K Letišti 1063/27, 160 08 Praha 6, Czech Republic
K Letišti 1063/27, 160 08 Praha 6, Česká republika
Numéro d'identification
Identifikační číslo
25511939
Données d'enregistrement
Údaje o zápisu do obchodního rejstříku
Inscrite au registre de commerce du tribunal municipal de Prague, section B, dossier 5768
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5768
Affiliation au groupe
Příslušnost ke koncernu
Bell Textron Prague, A.S. est une filiale de Bell Textron Inc.
Bell Textron Prague, A.S. est une filiale de Bell Textron Inc.